Нашата декларация за поверителност

Компанията PureLogicol International Ltd уважава вашата поверителност и се ангажира с нейната защита. Настоящата декларация за поверителност обяснява защо и кога ние събираме вашата лична информация и как я използваме. Декларацията също така обяснява къде и защо вашата информация може да бъде разкрита на трети страни и мерките за сигурност, предприети от PureLogicol International Ltd за защита на личната ви информация.

  • Защо и кога PureLogicol International Ltd събира вашата  информация
  • Как PureLogicol International Ltd използва вашата информация
  • Разкриване на вашата информация на трети страни
  • Точност
  • Сигурност
  • Промени
  • Друга информация или коментари


ЗАЩО И КОГА СЪБИРАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Лична информация,която вие ни давате

PureLogicol International Ltd събира информацията, която вие предоставяте онлайн,  по имейл или по факс. В повечето случаи личната информация, която PureLogicol International Ltd събира от вас е личната информация, която от нас се изисква да получим и предадем към съответния регистратор, когато вие пожелаете да регистрирате име на домейн при нас. Тази информация включва пълното ви име, пощенски адрес, телефонен номер, електронен адрес и когато е нужно - номер на факс. PureLogicol International Ltd също така събира ваши данни за плащане, когато желаете регистрация на домейн - това са номер на кредитна карта или данни за банкова сметка.

Ако закупите цифров сертификат чрез нас, доставчикът на тези сертификати изисква от нас да му подадем вашата лична информация. Също така ще поискаме данни за плащане - номер на кредитна карта или данни за банкова сметка.

Уебсайт информация/вкл.“бисквитки“/

PureLogicol International Ltd е ограничила използуването на „бисквитки“ на този сайт.

„Бисквитка“ е малко съобщение, което се дава на вашия уеб браузър от нашия уеб сървър.

Браузърът съхранява съобщението и го връща обратно на сървъра всеки път, когато пожелаете от сървъра да видите някоя страница.

PureLogicol International Ltd използва „бисквитки“ само, за да ви познаем, когато вече сте си направили профил при нас /т.е.,когато сте „регистриран потребител“ на нашия уеб сайт/ и понякога ни уведомяват как сте намерили нашия уебсайт. Когато „бисквитките“ ни кажат, че вие сте регистриран потребител, те също така ни позволяват автоматично да ви свържем с вашите персонализирани акаунти, така че да имате лесен достъп до всички продукти или услуги, предоставяни само на регистрираните ни потребители, без да е нужно за всяка уеб страница да ви искаме потребителско име и парола. „Бисквитките“ ни позволяват само да ви идентифицираме в нашата база данни, ако сте регистриран потребител, и да ви свържем към съответните продукти и услуги на нашия уеб сайт, но не ни дават да проследяваме страниците, посетени от вас на нашия уеб сайт.

Винаги имате избора да настроите браузъра си да отказва всички „бисквитки“. Трябва да знаете обаче, че ако направите това, много от услугите, предлагани на уеб сайта на PureLogicol International Ltd няма да работят.

Освен „бисквитки“, когато влезете в нашия уеб сайт,  сървърите на PureLogicol International Ltd регистрират вида на уеб браузъра ви и вашия IP адрес.

КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ

Използване на вашата информация, съгласно изискванията на ICANN или други домейн администратори, или регистратори.

ICANN/Интернет корпорация за предоставяне на имена и номера/ е организацията, която управлява функциите, изпълнявани както от нейни акредитирани регистратори, така и от регистратори, регулиращи регистрацията на  имена на домейни. ICANN изисква от всеки регистратор да предостави личната информация, която ние събираме от вас, когато искате да регистрирате някой генеричен  домейн от първо ниво/например com, net, org, biz, info, name/ публично, на публично достъпна база данни, известна като WHOIS  база данни. Това изискване се отнася и за някои домейни от първо ниво с код за страна. Например, във Великобритания личната информация, предоставена от вас при искане за регистрация на име на домейн .co.uk, трябва да се публикува на публично достъпна база данни, управлявана от регистъра Nominet.

Публичната политика зад това изискване е, че личните данни на притежателите на лицензи за име на домейн трябва да са на свободно разположение за всички останали интернет потребители. Тази публичност е приета от всички в индустрията за домейн имена. Изискването означава обаче, че PureLogicol International Ltd няма да може да контролира как някой член на общността може да използува информацията,предоставяна на тези публично достъпни бази данни.

В допълнение ICANN има още едно задължително изискване – всички акредитирани регистратори да предоставят свободно WHOIS базата данни от лична информация за com, net и org за масивно изтегляне от трети страни, които са подписали споразумение с  PureLogicol International Ltd за съответния достъп. В случай, че не желаете личната ви информация да бъде включена в тези масивни изтегляния, може да откажете услугата чрез писмено уведомление или имейл до PureLogicol International Ltd.

Използване на вашата информация за изпълнение на задълженията ни като регистратор.

Ние ще се свързваме с вас, използвайки предоставените ни от вас лични данни, когато кандидатствате за регистрация на домейн чрез PureLogicol International Ltd, за да ви съобщим цялата информация, касаеща вашия лиценз за име на домейн. Това включва всякаква информация по администриране на акаунта ви, включително информация за подновяване или плащане, както и съобщения за всякакви важни промени в системата, които биха се отразили на онлайн връзката ви с нас. Всяка от гореспоменатите функции е необходима, за да може   PureLogicol International Ltd ефективно да изпълнява ролята си на регистратор на ваши домейн имена.

Използване за други цели 

PureLogicol International Ltd може да използва  информацията ви, за да прецени вашето познаване на  услугите  и продуктите ни и да ви информира за разработката на нови продукти и съответни услуги, които вярваме, че ще ви заинтригуват. Ако не желаете да получавате имейл съобщения или друга информация от PureLogicol International Ltd, касаещи допълнителни продукти и услуги,  просто използвайте наличната тук функция за отказ от абонамент, за да ни уведомите, че не желаете повече тази услуга.

Възможно е да използуваме вашата информация в статистическа форма при анализ на вашите покупателни интереси. Данните не се използуват за проследяване на вашите лични предпочитания, а по-скоро ни помагат да съставим обща картина на продуктите и услугите, предпочитани от клиентите ни. Може също така да събираме статистическа информация, например брой посетители на уебсайта на PureLogicol International Ltd дневно. Повтаряме – данните не се използуват за следене на интернет навиците на индивидуални клиенти.

Може да използуваме вашата имейл комуникация с PureLogicol International Ltd, за да анализираме въпроси по обслужването на клиентите с цел да се идентифицират потенциални подобрения в продуктите и услугите на PureLogicol International Ltd. В допълнение, понякога може да записваме телефонни разговори с вас, за да подобрим обучението на персонала и да поддържаме високо ниво на обслужване. Винаги ще ви информираме предварително, ако някой телефонен разговор се записва по този начин, за да получим предварително съгласието ви.

Възможно е да използуваме вашия IP адрес, за да се свържем с  интернет доставчика ви, за да ви уведомим за възникнали проблеми с ваше плащане към нас. Това става, ако преценим, че има разумна необходимост от защита срещу измама и злоупотреба с кредитни карти. Когато закупите цифров сертификат чрез нас, ние сме задължени от доставчика на такива сертификати да съберем ваша лична информация и да му я изпратим /различна от вашите данни за плащане, които пазим само за нас/.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАШАТА ИНФОРМАЦИЯ НА ТРЕТИ СТРАНИ

Трети страни – доставчици на услуги

Може да предоставим ваша лична информация на нашите доставчици на услуги по плащания, когато преценим, че има разумна необходимост от защита срещу измама и злоупотреба с кредитни карти. В случай, че сте направили възражение по плащане, обработено от PureLogicol International Ltd, станало ни известно, след като вашата банка или компания за кредитни карти го е предала през нашата банка, ние можем да ви съдействаме за това възражение, предоставяйки съответната лична информация. В отделни случаи можем да ангажираме  други компании или лица да извършват услуги от наше име, например да ви доставят информация за маркетинг /освен когато сте отказали да получавате подобна информация от нас/.

Взаимоотношенията ни с такива трети страни-доставчици на услуги се определят от нашите договори с тях. От тези доставчици на услуги се изисква да съхраняват личната ви информация строго поверително.

ТОЧНОСТ НА ДАННИТЕ

Когато сте поискали лиценз за име на домейн, вие имате достъп и можете да актуализирате по всяко време  личната  информация, която подаваме към регистраторите. За информация по процедурата можете винаги да се свържете с PureLogicol International Ltd тук. Ако смятате, че при нас има друга ваша лична информация, която е неточна, моля свържете се с нас като използувате този електронен формуляр и ние ще вземем необходимите мерки тя да бъде поправена.

СИГУРНОСТ

Пренасянето на информация в която и да е медия е свързано с известен риск и Интернет не прави изключение. За PureLogicol International Ltd обаче е много важно да  помогнем за запазване сигурността на вашата информация. За да защитим сигурността на личната информация, изпращана до PureLogicol International Ltd онлайн, нашите уеб сървъри поддържат използуването на протокол SSL /Слой със защитен сокет/, където е уместно. През този протокол изпращаната информация между нашите системи се шифрира.

Освен това, относно данните за плащане, които ни изпращате – ние разкриваме само първите шест и последните три цифри от номера на кредитната ви карта върху фактурата/квитанцията, която ви изпращаме при  плащане. Това се прави с оглед запазване сигурността на данните от кредитната ви карта.

За да запазите сигурността си, вие може да използувате и някои прости предпазни мерки, например да се пазите от неразрешена употреба на потребителското ви име, парола или друга  идентификация.

ПРОМЕНИ  

Понякога PureLogicol International Ltd може да  променя декларацията си за поверителност. Би трябвало  да  проверявате тази декларация от време на време, за да видите дали сме направили някакви промени.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ ВЪПРОСИ

Ако имате каквито и да е запитвания или коментари, или бихте желали повече информация относно декларацията за поверителност на PureLogicol International Ltd, моля свържете се с нас като използувате този уеб-формуляр.